analyse of kunst

Na gestructureerd analysewerk moeten mensen uit de doelgroep soms in hun “gevoelscentrum” geraakt worden zonder afbreuk te doen aan de onderliggende feiten. Dit vraagt om tekstschrijvers die zowel de logica als de kunsten beheren.